Sakramenty

Permalink do tego artykułu: http://www.wola_rzedzinska_mb.diecezja.tarnow.pl/sakramenty/

Chrzest

Chrzest udzielany jest w drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 10.00. Kancelaryjne wymogi: odpis aktu urodzenia dziecka, wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska), zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu  wiary. Najpóźniej tydzień przed chrztem rodzic osobiście powinien zgłosić dziecko w kancelarii. Na rodzicach dziecka ochrzczonego …

Pokaż strony »

Pogrzeb katolicki

akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Pokaż strony »

Sakrament Bierzmowania

Bierzmowania zwykle udziela biskup. W naszym kościele sakrament ten jest sprawowany przeważnie w okresie Wielkiego Postu. Przyjmuje go głównie młodzież z trzecich klas gimnazjalnych. Kandydaci do Bierzmowania w ramach duchowej formacji zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18.00 oraz we Mszy świętej dla młodzieży w III niedziele miesiąca …

Pokaż strony »

Sakrament Chorych

Chorzy korzystają z posługi sakramentalnej w każdy pierwszy piątek. Kapłani udają się do domów od godz. 8.00. Mieszkanie chorego winno być odpowiednio przygotowane, a domownicy powinni w miarę możliwości uczestniczyć w ceremonii udzielania Komunii świętej. W razie nagłej potrzeby kapłani spieszą z posługą o każdej porze dnia i nocy.

Pokaż strony »

Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej – Eucharystia

Komunię świętą przyjmujemy tylko w stanie łaski uświęcającej. Winno się to uczynić podczas Mszy świętej. Można ją przyjąć dwa razy w ciągu dnia, z tym, że za drugim razem trzeba wziąć udział w całej Mszy świętej. I Komunia święta – odbywa się w dniu 3 maja Przystąpienie do tego sakramentu poprzedzają cotygodniowe katechezy dla dzieci …

Pokaż strony »

Sakrament Małżeństwa

Sakrament ten przyjmują wierzący odpowiednio przygotowani. Podstawą jest dojrzała miłość i wiara. Zwyczajnie sakrament małżeństwa udzielany jest w soboty całego roku, z wyjątkiem okresu Wielkiego Postu i Adwentu. Odstąpienie od tej zasady musi być odpowiednio uzasadnione. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed ślubem. Kancelaryjne wymogi: aktualne, tj. z datą do …

Pokaż strony »